Over

Over ons

visie


We zorgen voor uw baby's en peuters van 3 maanden tot 3 jaar. De kinderen zullen de nodige zorg gedurende de dag krijgen. Dit wil zeggen: lichaamsverzorging, rust, vrijspeel, begeleiding activiteit, het eten. We helpen uw kinderen zelfstandig te worden om met succes de kleuterschool te beginnen. Dit alles door de ouders en grootouders erbij te betrekken.
De ouders kunnen voorwerpen van thuis meebrengen zoals boekjes, cd’s, enzovoort. Leuke ideeën zijn altijd welkom. De grootouders mogen één keer per maand hun kleinkinderen komen bezoeken binnen de opvang maar de ouders moeten hiervoor een schriftelijk akkoord geven.

Bezoek van de grootouder(s) in de opvang


De ouders moeten een attest van bezoek invullen voor de grootouders die op bezoek willen komen. De grootouders dienen een afspraak te maken in het begin van de maand zodat een datum kan voorzien worden voor het bezoek. De bezoeken van grootouders gaan enkel door op woensdagnamiddag tussen 16u en 18u. Er wordt slechts 1 bezoek per keer toegestaan. Dus 1 baby wordt bezocht per week. Voor kinderen met 4 grootouders mogen er maximum 2 grootouders tegelijkertijd aanwezig zijn tijdens het bezoek.

Buiten spelen


In Het kleine gezin spelen we graag buiten.
Hoe meer kinderen bewegen, hoe beter voor de gezondheid. Er is plaats en speelgoed genoeg in onze veilige tuin om uw kindjes te laten springen, bewegen, lopen, voetballen,... we laten uw kindjes regelmatig een kwartiertje buiten gaan spelen.